Anglický CRUFTS

vše co by vás mohlo zajímat

Vrchol všech vrcholů...

ANGLICKÝ CRUFTS

Pro Vás, kteří nevědí, co to Cruft je, tak máme jednoduché vysvětlení. Cruft je tnejvětší psí výstava, na kterou se přihlašují ti nejlepší.

Pavlovi se podařilo kvalifikovat dva ze svých pejsků 

Kameronka a Anglíka, kde ve třídě Special Working Gundog Angel vyhrál třídu a Kameronek obsadil hned druhé místo. 

Tímto se Pavlovi splnil jeden z velkých snů!